USLUGE

Saglasno Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-23-2188/5-16 od 19.08.2016 Jorgić Broker ad je registrovan za pružanje sledećih usluga:

Ivesticione usluge:

1. Prijem i prenos naloga naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata:
2. Izvršenje naloga za račun klijenata;
3. Usluge u vezi sa ponudom i prodajom finanisjskih instrumenata bez obaveze otkupa;

Dodatne usluge:

1. Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom.
2. Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uključeno u transakciju.
3. Saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima
4. Istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
5. Investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz tačke 1) potačka (5), (6), (7) i (10) tog člana, a uvezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti , kao i dopunskih usluga.