O NAMA


Jorgić Broker je osnovan 1992 godine kao prva brokerska kuća na teritoriji Srbije i prostoru biše Jugoslavije. Uprkos promenljivim političkim i ekonomskim prilikama u zemlji uspeli smo da održimo visok nivo usluga i poverenja. Dokaz za to su klijenti koji nam već više od dvadeset pet godina ukazuju poverenje. U uslovima sveobuhvatne ekonomske transformacije i promene političkog sistema, naša strategija razvoja je stabilan i postepen rast kroz raznovrsnost usluga i kvalitetnu ponudu koju pružamo našim klijentima.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU


Brokersko dilersko društvo JORGIĆ BROKER ad – Beograd

Bul. Mihaila Pupina 10-V
11070 Novi Beograd
Jorgić Broker je član:
Beogradske berze ad – Beograd
Centralnog registra hartija od vrednosti
Fonda za zaštitu investitora
Direktor:
Jorgić Branislav
Brokeri:
Lazarević Uglješa
Jorgić Dobrila
PIB: 102160755
MB: 17162128
Šifra delatnosti: 067120
Dinarski račun: 205-147516-54