Info o izvršenoj isplati div za 2016 god za Energoprojekt Entel

Akcionarima Energoprojekt Entela je isplaćena dividenda za 2016 god. dana 14.11.2017. Pravo na dividendu si imala sva lica koja su upisana u Centralni redistar depo i kliring hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija Energoprojekt Entela ad na dan 27.05.2017. Iznos dividende po akciji je 740,00 din u bruto iznosu.