INFORMACIJE ZA KLIJENTE

22. novembra 2017.

Info najava isplate dividende za akcionara Energoprojekt Holding

Energoprojekt Holding će izvršiti islpatu dividende za 2016 god svojim akcionarima preko Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti dana 30.11.2017. Pravo na dividendu imaju […]
22. novembra 2017.

Info o izvršenoj isplati div za 2016 god za Energoprojekt Entel

Akcionarima Energoprojekt Entela je isplaćena dividenda za 2016 god. dana 14.11.2017. Pravo na dividendu si imala sva lica koja su upisana u Centralni redistar depo i […]